cd2

AUDIO-PICTOGRAMAS CON ROSI

Con estes audios podemos seguir os pictogramas do libro con Rosi