Rato

Toda a vida fuxindo dos gatos e resulta que a súa mellor amiga ha de ser precisamente unha gata. A diferencia fará que sexan máis fortes e o traballo en equipo, mellores.

Valente e decidido afronta a vida tal como vén, buscando o lado positivo de cada situación e solucións aos máis complexos problemas.