Avoa de Lúa

Coida da súa netiña o mellor que pode e lévao a facer dende que faltaron a mamá e mailo papá de Lúa, vai xa para catro anos.

Temerosa do que lle poida pasar a Lúa, protéxea do mundo pechándoa nunha particular burbulla: a súa casa, que as resgarda e aparta de perigo algún.

Ao desaparecer Lúa a súa vida da unha volta completa e faille cambiar a visión de todas as cousas.